Privacy Policy

Online Privacy Policy

ONLINE PRIVACY BELEID KCBP

(PositieveTeams.nl is een handelsnaam van KCBP en hanteert en valt onder dit Online Privacy Beleid van KCBP)

KCBP (“aanbieder”) respecteert de privacy van bezoekers en gebruikers (“gebruiker”) van haar site www.positieveteams.nl (de “site”) en van de diensten die daar worden aangeboden. Aanbieder heeft dit Online Privacy Beleid om uit te leggen welke informatie wordt verzameld gedurende een bezoek aan de site en hoe die informatie gebruikt kan worden.

Bekijk ook de algemene voorwaarden (www.positieveteams.nl/pages/voorwaarden) die ook van toepassing zijn op het gebruik van deze site.

Aanbieder kan dit online privacy beleid eenzijdig wijzigen. We adviseren je daarom om dit beleid regelmatig op wijzigingen na te gaan.

Gebruik van informatie: Als algemeen beleid wordt er geen persoonlijk identificeerbare informatie, zoals naam, adres, of emailadres automatisch verzameld door het bezoek aan de site. Echter, bepaalde niet-persoonlijke informatie wordt wel verzameld als standaard werkprocedure van aanbieder’s internet servers. Informatie als welk type browser wordt gebruikt, welk operating systeem, en het gebruikte IP-adres wordt verzameld om de online ervaring te verrijken.

 

De site’s diverse maillijsten, downloads, speciale offers/aanbiedingen, challenges, registratieformulieren en vragenlijsten kunnen gebruiker vragen om informatie zoals naam, email, postadres, demografische informatie zoals leeftijd en persoonlijke voorkeuren zoals voorkeurs software en interesses. Ingediende informatie wordt op het moment van indienen slechts gebruikt door aanbieder voor legitieme bedrijfsdoelen, inclusief, zonder gelimiteerd te zijn tot, het verbeteren van onze diensten en producten en de inhoud van de site. Aanbieder kan zulke informatie ook delen met onze zakelijke en promotie partners voorzover dit in belang is van eerder genoemd doel. Echter, persoonlijk identificeerbare informatie wordt nooit verkocht of ter beschikking gesteld aan derden. Met toestemming van gebruiker kan de beschikbare informatie gebruikt worden door aanbieder om gebruiker informatie over aanbieder, diensten en producten van aanbieder te sturen. Gebruiker kan altijd via een opt-out zich afmelden voor het ontvangen van toekomstige mailings zoals hieronder genoemd. Aanbieder slaat geen betaal- of credit card gegevens op m.b.t. een specifieke transactie, behalve voorzover noodzakelijk voor het succesvol afhandelen van de transactie en voorzover dit is vereist vanwege haar rechten en plichten m.b.t. die transactie, factureren en/of op andere wijze geautoriseerd door gebruiker.

 

Aanbieder mag wel informatie openbaar maken in speciale gevallen wanneer aanbieder reden heeft aan te nemen dat het openbaar maken van deze informatie noodzakelijk is en bijdraagt aan het identificeren van, contact opnemen met, of juridische stappen te ondernemen tegen een gebruiker die inbreuk maakt of schade berokkent (intentioneel of on-intentioneel) aan de rechten of eigendomsrechten van aanbieder of andere bezoekers van de site of enig ander die hierdoor schade wordt toegebracht.

 

Gebruik van Cookies: Bij het gebruik van de site van aanbieder kan door aanbieder informatie over uw gebruik van deze site worden verzameld, bijvoorbeeld door middel van cookies.

Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Cookies maken het gebruik van de site van aanbieder makkelijker, door naast andere zaken bijv. inlognaam, wachtwoord en voorkeuren te bewaren. Dit soort cookies zijn beperkt tot gebruik op de site, en versturen geen persoonlijke informatie naar een derde partij.

 

Aanbieder gebruikt daarnaast standaard de volgende cookies op de site:

Cookie Name  (Purpose)

 • _kjb_session  (Kajabi session cookie)
  Tracks jouw actieve admin session zodat je niet opnieuw hoeft in te loggen.
 • kjba   (Kajabi affiliate token)
  Tracks welke affiliate jou evt. naar onze site heeft geleid.
 • _abv   (Admin bar hidden)
  Tracks of jij je admin balk boven de pagina evt. wilt verbergen
   

Google Analytics

Aanbieder maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om aanbieder te helpen analyseren hoe gebruikers de Website gebruiken. Meer informatie over Google Analytics: Privacystatement van Google Analytics.

Als gezegd kun je je internet browser zo instellen dat je wordt gewaarschuwd als er een cookie wordt geplaatst en kan je het plaatsen van cookies volledig blokkeren. Je kunt dan echter mogelijk niet van alle onderdelen van de Website gebruikmaken.

 

Social Media: Aanbieder gebruikt daarnaast niet-functionele cookies voor social media netwerken. Voor Facebook, Twitter en LinkedIn worden er cookies opgeslagen om het succespercentage van advertentiecampagnes te analyseren.

Beveiliging en bewaartermijn: De persoonsgegevens die via deze website worden verzameld zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken. Aanbieder bewaart je persoonsgegevens zo lang als je account in stand blijft of zo lang als de wet dat voorschrijft. Aanbieder mag de persoonsgegevens langer bewaren indien er omstandigheden zijn die daartoe aanleiding geven.

 

Inzage, correctie en verwijdering: Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Leden kunnen dit voor het grootste deel zelf via hun account. In de gevallen dat dit op deze manier niet mogelijk is, kan je een gespecificeerd verzoek tot richten richten om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt hiertoe een e-mail sturen naar het e-mailadres dat is opgenomen op de contactpagina. In je verzoek dien je zoveel mogelijk te specificeren op welke persoonsgegevens het verzoek ziet. Naar aanleiding van je verzoek berichten we je per email over het verdere verloop van de procedure.

Aanbieder zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie verzoek reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal aanbieder de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voorzover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. Aanbieder stuurt je na uitvoering van een verzoek tot verwijdering een bevestigingsbericht. Indien aanbieder de betreffende persoonsgegevens (gedeeltelijk) niet heeft verwijderd, stuurt aanbieder de bezoeker een bericht waarin zij toelicht waarom niet (volledig) aan het verzoek kon worden voldaan.

Indien aanbieder niet of niet volledig kan vaststellen op welke persoonsgegevens een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering betrekking heeft, kan aanbieder de bezoeker vragen om zijn verzoek (nader) te specificeren. Aanbieder schort de uitvoering van het verzoek op totdat de bezoeker aanbieder de (nadere) specificatie heeft verstrekt.

 

Malware/Spyware/Viruses: Aanbieder noch de site staan bewust malware, spyware, viruses, en/of enigerlei andere vorm van dit soort software toe.

 

Links naar externe sites: Aanbieder is niet verantwoordelijk voor de inhoud of wijze van opereren van externe sites waarnaar op de site van aanbieder wordt gelinkt. Aanbieder is niet verantwoordelijk voor enige informatie die jij met dat soort gelinkte sites deelt. Je dient jezelf op de hoogte te stellen van het privacy beleid van die externe sites voordat je daar informatie deelt.

 

Bulletin Boards en Chat gedeelte: Gebruiker van de site is zelf en alleen zelf verantwoordelijk voor de berichten die hij plaatst op de fora van aanbieder. Gebruiker dient zich bewust te zijn dat bij het vrijwillig beschikbaar stellen van persoonlijke informatie (bijv. gebruikersnaam, emailadres, telefoonnummer) in bulletin boards of in het Chat Gedeelte, deze informatie door derden kan worden verzameld en gebruikt, en kan resulteren in ongevraagde berichten van derden. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de persoonlijke informatie die hij besluit te delen.

Keuze opt-in/out: De site geeft gebruiker de mogelijkheid tot ‘opt-in’ om informatie en communicatieberichten van aanbieder te ontvangen. Gebruiker heeft altijd de mogelijkheid om zich af te melden (‘opt-out’) van iedere emaillijst, waardoor dit soort communicatie direct wordt gestopt.

 Mocht gebruiker enige klacht of vraag hebben over dit Privacy Beleid, kan hij contact met ons opnemen via:

-email: [email protected]
of
-gewone post: KCBP, Kwartelstraat 6, 3514EV Utrecht, The Netherlands

 

Veiligheid: De veiligheid van alle persoonlijk identificeerbare informatie is extreem belangrijk voor ons. Echter, helaas is het verzenden van informatie over het internet niet te garanderen als 100% veilig. Met als resultaat dat, ondanks dat aanbieder er alles aan doet om de veiligheid van de informatie van gebruiker te waarborgen, aanbieder niet kan 100% kan garanderen dat dit veilig is. Daarom accepteert gebruiker dat het verzenden van informatie via de site geheel op eigen risico plaatsvindt.

 

Acceptatie van het Privacy Beleid: Door het gebruik van deze site geeft gebruiker aan dit Privacy Beleid te accepteren. Als gebruiker het niet eens is met dit beleid wordt hij verzocht deze site niet te gebruiken.

Laatste update: 20 december 2017

Close

50% Compleet

Ja, stuur mij GRATIS de nieuwste Tips & Tricks voor mijn team!

(Geen zorgen, je contactinfo bewaren we veilig en delen we nooit.)